Balatonrendes a Káli-medence Kapuja

BALATONRENDES Káli-medence Kapuja

Balatonrendes a Káli-medence Kapuja

Fotó:peterorban.hu

apartman.jpeg
Kálimedence
Slider

Házirend

Beatrix Apartmanház házirendje

   1.   Házirendünk vendégeink zavartalan kikapcsolódása és pihenése érdekében készült. Az Üdülőben személyi azonosság, valamint a térítési díj  és a kaució megfizetésének igazolása szükséges.

   2.   A szállás átvétele előtt az esetleges kedvezményre jogosító igazolást be kell mutatni, ellenkező esetben csak teljes térítési díj megfizetése mellett vehető igénybe az Üdülő. Ágyneműhuzatot legalább 3 éjszaka eltöltése esetén biztosítunk ingyenesen. Az Üdülőt 16 év alatti személy csak családtag kísérete mellett veheti igénybe.

   3.   A szállások 14.00- 17 órátig foglalhatók el, és 10.00 óráig kell elhagyni, ha előzetesen más megállapodás nem született. Az apartmanok leltár szerint kerülnek átadásra és visszavételre. Ez után adjuk vissza a kauciót. Az eltávozás időpontját előző nap le kell jelenteni! Az üzemeltető képviselője csak a meghirdetett és előzetesen bejelentet igény, időpont teljesítésére kötelezhető! Szervezett étkeztetést nem tudunk biztosítani.

   4.   Az udvari medence és grillezők használata díjmentes. Előre be lehet írni a faliújságon elhelyezett naptárba apartman szerint a kívánt használati időpontot, mely apartmanomként naponta maximum 2 óra. Így elkerülhetőek az esetleges nézeteltérések. Foglalás hiányában 9-22 óráig szabadon bárki használhatja. A medence fűtése kérhető, térítési díja 4000 Ft./nap (Közösen is kérhetik vendégházunk bérlői. Amennyiben bárki megfizeti, a medence használatára kizárólagossságot nem, de dupla foglalhatósági időt tudunk biztosítani).

   5.   Az udvaron elhelyezett tárgyakat (műanyagszékek, napozóágyak) apartmanházunk vendégei közösen használhatják. A hinták és a csúszda gyermekek részére fenntartott, maximim 50 kg-ig lehet használni.A szelektív szemét összegyűjtésével védjük környezetünket! A sziget zsákjaiba kizárólag a feltüntetett és nem szennyezett anyagot kérjük rakni. Ezeket nekünk kell egyenként a konténerekbe rakni, ezért az erősen szennyezett és a vegyes szemetet a kukákba, ill a kukák melletti fehér zsákokba kell tenni.

    6.   A szoba térítési díja tartalmazza az apartmanokban és közös területeken elhelyezett tárgyak, eszközök díjmentes használatát. Gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén az okozóval, kiskorú esetén a szülő/gondviselővel szemben kártérítést kezdeményezünk. Klíma 2000 Ft/nap kerékpár 2000 Ft/nap térítési díj ellenében használható.

   7.   Az Üdülő területére behozott tárgyakért (jellegüktől és értéküktől függetlenül) az üzemeltető felelősséget nem vállal.

   8.   Az Üdülő épületében DOHÁNYOZNI TILOS, gyúlékony anyagot behozni vagy tárolni nem szabad! Élő állat csak akkor vihető az üdülő területére, amennyiben azt az üzemeltető írásban engedélyezte. Az állatok az ágyakat egyáltalán nem használhatják, és az utánuk keletkező koszt azonnal kötelező eltakarítani. Ellenkező esetben a vendég az állattal együtt kitiltásra kerül, és ezen felül a takarítási és egyéb költségeket megtéríteni köteles.

   9.   Étkezésre, valamint annak előkészítése céljára a konyha ill. az étkező van kijelölve. A szobákban étkezni nem szabad. Az üdülő területén lévő szórakozási pihenési játszási lehetőségek a vendégek érdekeit szolgálják, azonban minden eszköz, tárgy berendezés csak saját felelősséggel használható. Baleseti fedezetet az üdülő nem biztosít, ezt egyénileg kell megkötni.

   10.  Az Üdülő területén a másokat zavaró magatartást nem megengedhető. Különösen 21.00 óra után illetve 9.00 óra előtt hangoskodni, másokat zavaró tevékenységet folytatni tilos.

   11.  Az Üdülőben vendéget fogadni, előzetes bejelentés mellett 6.00- 22.00 óráig szabad.

   12.  Az ágyak matracain matracvédő található. Ezen felül kell a kikészített lepedőt használni. Az ágyneműt az ágyak használata előtt kötelező felhúzni, az Üdülő elhagyásakor pedig az ágynemű huzatot le kell húzni, az apartman alap-takarításáról gondoskodni kell. Alap takarításon a főzőlap vagy tűzhely letisztítása, mosogatás és elpakolás, több apartman használata esetén a tárgyak szétválogatása, és apartman felsöprése tartozik. Ellenkező esetben, ill matracok és a matracvédők szennyezése esetén 3000 -10000 Ft takarítási díjat számolunk fel. Az apartman kulcsát le kell adni az üzemeltető képviselőjének. A végtakarítás már nem a vendég feladata.   

   13.  Az üzemeltető képviselője a házirend be nem tartóját jogosult az Üdülő területéről eltávolíttatni. Ez esetben kártérítésre a vendég nem tarthat igényt. Az üdülőbe való bejelentkezés előtt a házirendet ismertetjük, ill. kifüggesztésre kerül. A bejelentkezés egyben a HÁZIREND elfogadását is jelenti.

Balatonrendes, 2021. március 27.

Kellemes pihenést és jó szórakozást kívánunk minden kedves vendégünknek!

ÜDÜLÉSI SZERZŐDÉS

 1.  Amely Horváth László Balatonrendes Simon I. u. 3 szám alatti Vendégházban mint üdültető, és az üdülésben résztvevő utas között az alábbi feltételekkel jön létre.
 2.  Az utas, vagy meghatalmazottja az üdülést írásban megrendelte, és ezzel az üdülési feltételeket, a részvételi díjban foglalt szolgáltatásokat megismerte és elfogadta, valamint az előleget kifizette, mely előtt az üdülési szerződést kézhez kapta, elolvasta, tudomásul vette.
 3.  Az apartmanház ÖNELLÁTÓ, kis mennyiségben azonban biztosítunk mosogatószert, folyékony szappant, 1 tekercs WC papírt. Ezek pótlása a vendégeink feladata.A részvételi díj nem tartalmazza az utasbiztosítást, ezt igény szerint, egyénileg kell megkötni.
 4.  A részvételi díj tartalmazza a szállás költségét, a melegvíz és áram szolgáltatást, fűtést térítés ellenében (időjárás függvényében 500-2000 Ft/nap), 1 éjszakánál több tartózkodás esetén az ágyneműt és a takarítást. Klíma, emeleti apartmanjainkban található,ami térítés ellenében igényelhető,ennek díja :2000 Ft/nap. Rendeltetéstől eltérő használattal okozott takarítási és egyéb költség az utast terheli. Ágyneműhuzat felhúzását és távozáskori lehuzatolást nem tudjuk vállalni, ezek az utas feladatai. 3 éjszakánál kevesebb tartózkodás esetén a lefoglalt apartman tájékoztató jellegű, előfordulhat, hogy egy másik hasonló apartmant biztosítunk házon belül. Amennyiben ez a lehetőség nem áll fenn, úgy értékegyeztetés után egy másik apartmanban szállásoljuk el.
 5.  Jelentkezéskor előlegefoglalót kell fizetni, amely az üdülési díj 25%-a (vagy egy fix külön  megállapított összeg). A fennmaradó összeget üdülés megkezdésekor a szállás átvételét követően kérjük a helyszínen kiegyenlíteni.
 6.  A foglalásról e-mail-ben értesítjük, és részére igazolást küldünk. Amennyiben az utas az előleg befizetését elmulasztja, megrendelését töröljük, ami egyben a megkötött szerződés megszűnését is eredményezi. A foglaló megérkezéséről már külön értesítőt nem küldünk, de honlapunkon megjelenik foglaltsági naptár rovatban, a kód és a dátum alapján ellenőrizhető véglegesített státusza. A foglaló befizetéséig a foglalás mindkét fél részéről szabadon törölhető.
 7.  Amennyiben SZÉP kártya felhasználásával szeretnének foglalni, kérjük előre telefonon, vagy e-mail-ben jelezni. Az üdülés árába nincs beleszámítva a helyi idegenforgalmi adó és az esetleges kiegészítő szolgáltatásokért fizetendő illeték (klíma, kerékpár használat, babaágy, etetőszék, strandbelépő egyéb.). Ezeket a díjakat a helyszínen kell (lehet) fizetni.                   
 8.  Apartmanházunk nagyobb csoportokat, osztályokat csak és kizárólag főidényen kívüli hónapokban tud fogadni, kivéve, ha a csoport nyilatkozik arról, hogy hangoskodással a többi vendég nyugalmát nem zavarja. Mivel az apartmanház csendes környéken található, vendégeinknek szeretnénk nyugodt pihenést biztosítani. A házirend és a 2012.évi II.törvény (csendháborítás) be nem tartása az üdülési szerződés azonnali megszűnését eredményezi, ez esetben a rendbontó vendég a nyaralás elmaradásából eredő kártérítésre nem tarthat igényt.
 9.  A vendég felelős azért, hogy üdülése befejeztével az üdülőhelyi berendezést rongálatlan állapotban hagyja. Az üdülőhelyi berendezés esetleges megrongálása esetére az elszállásoló jogosult az üdülés kezdetén óvadékot kérni melyet a problémamentes tartózkodás végén a vendég teljes összegében visszakap. Az óvadék összegét apartmanonként a helyszínen kell fizetni. Kauciót nagyobb társaság esetén minden esetben kérünk, melynek összege : 10.000 Ft. apartmanonként. Az üdülési díj tartalmazza apartmanok takarítását, de az apartmant kulturált állapotban kell visszaadni, mosogatást, rendrakást, lehuzatolást  az üdülő vendégnek kell elvégezni. Ellenkező esetben a kaucióból kerül levonásra az ennek megfelelő összeg. Amennyiben a rongálás ennél nagyobb összegű, úgy a vendég azt 3 napon belül köteles megtéríteni.
 10.  A szállás az üdülés megkezdésének napján 14 órától  17 óráig foglalható el. Esetleg megbeszélhető más időpont, de az apartmanházban állandó recepció nincs. A távozás  időpontját előző nap egyeztetni szükséges! Az apartmant elhagyására legkésőbb  10 óráig van lehetőség.
 11.  A befizetéseket lebonyolíthatják számlaszámunkra  Takarékbank 50430086-10012985-00000000 Horváthné Vaday Beatrix,(SWIFT/BIC kód:FHKBHUHBXXX külföldi utalásnál) vagy postai úton Horváth László 9028 Győr, Varga Katalin u. 5. Kérjük a név és a nyaralás idejét feltüntetni szíveskedjenek.
 12. Lemondási feltételek:

       - 60 naptári napon kívül történő lemondás kötbérmentes, kivéve a foglalót.

       - 60 napon belüli lemondásnál az alábbi költségeket kell az utasnak megtérítenie:

       - 60-30 naptári nap a részvételi díj 40%-a.

      - 30-01 naptári nap a részvételi díj 60%-a.

      - nem lemondott foglalás esetén a részvételi díj 100%-a.

          A lemondási időponton azt kell érteni, amikor az utas, elállási szándékát írásban bejelenti, és arról az üdültető tudomást szerzett.

 1.  Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, terrortámadás, sztrájkok, vagy elhárítatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, a szolgáltatások ezen okokból történő elmaradásáért, módosulásáért az üdültető felelősséget nem vállal.
 2.  Az üdülés során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
 3.  A vendégházak területén a sportolási lehetőség megengedett, de az esetlegesen bekövetkező balesetekért felelősséget nem vállalunk a sporteszközöket és a játszótereket, udvari medencét, lábtenisz pályát mindenki saját felelősségére veheti igénybe. A játszótéren hinta,csúszda található amelynek teherbírása: 50 Kg. Amennyiben károsodik, a vendég általi nem megfelelő használat miatt a kár mértékével megegyezően,kártérítést számolunk fel ! A medence időjárástól függően, esetleg május- június és szeptember, de általában július- augusztus hónapban üzemel.
 4.  Kérjük, a szolgáltatásokkal szembeni kifogásaikat a helyszínen közöljék, amelyek közül a megalapozott panaszaikat megpróbáljuk a helyszínen azonnal orvosolni. Amennyiben a helyszínen nem sikerül konszenzust találnunk az üdülés befejezését követően 8 napon belül a felek bírósághoz fordulhatnak kárigényükkel, és minden perben a felek alávetik magukat, a Győri Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.
 5.  Jelen szerződés az üdültető aláírása nélkül, az üdülő utas foglaló megfizetése által, válik érvényessé.

 Győr,2021.02.03.

Beatrix Apartmanházról röviden

MINDEGYIK APARTMANUNK KÜLSŐ TÉRBŐL NYÍLIK, VENDÉGEINKNEK NEM KELL KÖZÖS ZÁRT FOLYOSÓN KÖZLEKEDNI, EZÁLTAL A VÍRUSHELYZET IDEJÉN IS BIZTONSÁGOS!
A vendégszálló Balatonrendes központjában, a Balatontól 300, a legközelebbi strandtól 900m-re (10 perc séta) található a Simon I. utcában. Nyugodt, csendes környék, kikapcsolódásra, pihenésre, kirándulni vágyóknak.
MEDENCÉNKET NYITHATÓAN KÖRBEÉPÍTETTÜK, ÍGY MÁJUSTÓL NOVEMBERIG ÉLVEZHETIK A 25-30 FOKOS HŰSÍTŐ VIZET!
4 km-en belül 4 balatoni strand várja! Várjuk szeretettel vendégeinket!

Horváth László

Hírlevél feliratkozás

E-mail címe megadásával aktuális ajánlatainkat küldjük ki Önnek!

Kapcsolat

  info (@) apartman-balatonon.hu
  +36
  +36

Maradjunk kapcsolatban